Etikettarkiv: digital agenda

Kroes filling the gaps

I Bryssel för att delta i Young Advisers expert group med Neelie Kroes

Nu är jag i Bryssel för att delta i första mötet med Neelie Kroes Young Advisers expert group och konferensen ”Filling the Gaps: E-skills and education for digital jobs” där de lanserar initiativet ”Grand Coalition for digital jobs”.

Så vad är då Young Advisers expert group? Ja, först och främst är den inte så värst ”ung” eftersom jag är med gissar jag. Å andra sidan är jag på gränsen för att kvalificera in eftersom gruppen ska bestå av medlemmar upp till 35 år. Verkligen på gränsen för mig alltså. Vår digital champion, Jan Gulliksen, tillika ordföranden i Digitaliseringskommissionen, tillsammans med Loth Hammar, min närmsta chef rekommenderade mig till gruppen. Jag fick beskriva varför jag trodde att jag kunde bidra och blev invald.

Vad ska vi göra då? Vi är en rådgivande funktion till Neelie Kroes och övriga DG Connect som är ansvariga för EUs Digitala Agenda och IT-politiken inom EU. Så här beskriver de avsikten själva:

”Young Advisors” will act as an informal communication channel between the Vice President and a group of talented and inspiring young people willing to contribute to the shaping and creation of our future digital society. It will also provide the Commission with a forum to bring the Young Advisors together in order to implement different activities by:

  • Informing and advising the Vice President on different aspects relevant to the Digital Agenda for Europe (DAE) and the future of digital society from their perspective of being young people; this may include specific policy challenges for the youth constituency, e.g. unemployment, researcher brain-drain, the gap in young innovators etc.
  • Contributing to DAE implementation and priorities by offering their views, notably with regard to aspects where there is a generational difference in perspectives and aspirations.
  • Promoting the DAE in their own networks especially by using on-line communication and social media,
  • Participating in various events related to the DAE initiative by bringing their own experience.

Då vår svenska IT-politik på många områden är beroende av direktiv och beslut som fattas på EU-nivå känns det viktigt och spännande att få vara med i den processen. När jag tog jobbet på Regeringskansliet var min ambition att ta steget från att jobba med att studera och förstå utvecklingen inom digitalisering, till att vara med och påverka densamma i större utsträckning. Att vara med i den här gruppen är ytterligare ett steg i den riktningen.

Just nu jobbar jag på hemmaplan med att ta fram indikatorer inom områdena ”Skola och undervisning”, ”Digital kompetens”, ”Digitalt innanförskap”, ”Jämställdhet” och ”Företagsutgveckling och entreprenörskap”. Alla dessa fem områden stämmer väldigt väl överens med det initiativ som EU tar med ”Grand Coalition for digital jobs”. Hur ska vi säkerställa de nya, och helt andra krav som ställs på kunskap från oss individer idag och imorgon till följd av digitaliseringen?